Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

Powstaje plik opt-out-cookie, który w przyszłości zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas wizyty na tej stronie internetowej. Opt-out-cookie dotyczy tylko tej przeglądarki i tylko naszej strony internetowej i zapisywany jest na Państwa urządzeniu. Jeśli cookies na tej przeglądarce zostaną usunięte, to plik opt-out-cookie należy od nowa wygenerować.

Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych w związku z Google Analytics znajdują się na stronie Pomoc Google Analytics.

 

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Ponadto używamy Google Conversion Tracking, w celu statystycznej analizy naszej strony internetowej oraz w celu jej optymalizacji pod kątem Państwa wygody. Na Państwa komputerze generowany jest plik Google Adwords (por. pkt. 4), gdy za pośrednictwem reklamy Google traficie Państwo na naszą stronę.

Te cookies po 30 dniach tracą swoją ważność i nie służą do osobistej weryfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony klienta Adwords a ważność cookie jeszcze nie minęła, to Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tą stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny cookie. Tym samym cookies nie mogą śledzić poza witryną klienta Adwords. Informacje zebrane za pomocą plików conversion-cookies służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords otrzymują informacje o łącznej ilości użytkowników, którzy weszli na ich reklamę oraz o stronie, na którą zostali przekierowani. Nie otrzymają jednak in- formacji, które pozwoliłyby osobiście zidentyfikować użytkownika.

Jeśli nie chcecie Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, jest możliwość odrzucenia generowania wymaganego pliku cookie – w ustawieniach przeglądarki należy dezaktywować automatyczne osadzanie cookies. Zapobiec śledzeniu konwersji można też przez ustawienie blokowania cookies pochodzących z domeny „www.googleadservices.com“. Pouczenie o ochronie danych Google w zakresie Conversion-Tracking można znaleźć tu.

 

iii) Hotjar

Używamy Hotjar, narzędzie do analizy internetowej bazujące na kodach śledzenia firmy Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Za pomocą Hotjar monitorowane są w sposób anonimowy interakcje przypadkowo wybranych klientów korzystających z naszej oferty reklamowej. W ten sposób powstaje protokół w zakresie aktywności na naszej stronie np. ruchu myszką i klikania, co ma na celu ustalenie możliwości udoskonalania naszej oferty. Ponadto za pośrednictwem Hotjar analizowane są w celach statystycznych informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, przychodzących i wychodzących linkach, pochodzeniu geograficznym oraz sowie rozdzielczości i rodzaju urządzenia, na którym wyświetlana jest nasza oferta internetowa.

Ponadto oferujemy za pośrednictwem Hotjar możliwość anonimowych informacji zwrotnych o użytkowniku w formie tzw. »Feedback Pools«. Zgromadzone informacje nie odnoszą się do osób, zapisywane są przez Hotjar Ltd. i nie przekazuje się ich osobom trzecim. Dokładniejsze informacje o funkcjach i wykorzystaniu danych za pośrednictwem Hotjar znajdują się pod adresem: www.hotjar.com/privacy. Aby uniemożliwić analizowanie za pośrednictwem Hotjar, należy na wszystkich stronach internetowych, na których używany jest Hotjar, dezaktywować tą funkcję przez wygenerowanie w tej przeglądarce DoNotTrack-Headers (opt-out): www.hotjar.com/opt-out.

 

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Używamy na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR wtyczek mediów społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram, aby rozpropagować naszą kancelarię za pośrednictwem tych mediów. Naszym celem jest promocja, którą uznać trzeba za uza- sadniony interes w myśl przepisów rozporządzenia GDPR. Odpowiedzialność za zgodność z polityką ochrony danych gwarantowana jest przez poszczególnych dostawców tych sieci.

Integracja tych wtyczek przez nas odbywa się w oparciu o tzw. metodę dwóch kliknięć, aby w najlepszy sposób chronić osoby odwiedzające naszą stronę.

a) Facebook

na naszej stronie internetowej zastosowaliśmy wtyczki medium społecznościowego Facebook do osobistego wykorzystania. Stosujemy w tym celu funkcje „LUBIĘ“ lub „UDOSTĘPNIJ“. Jest to oferta Facebooka.

Gdy wywoływana jest nasza strona internetowa zawierająca taką wtyczkę, wówczas przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki przekazywana jest przez Facebooka bezpośrednio na Państwa przeglądarkę, która integruje je ze stroną internetową.

Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka wywołała naszą stronę internetową, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są na nim zalogowani. Informacje te (wraz z Państwa IP) przekazywane są przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam są zapisywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, wówczas Facebook może bezpośrednio przyporządkować odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem na Facebooku. Jeśli nawiązują Państwo interakcję np. za pośrednictwem przycisków „LUBIĘ“ lub „UDOSTĘPNIJ“, wówczas także następuje przekazanie odpowiedniej informacja bezpośrednio na serwer Facebooka i jej zapisanie. Ponadto informacje te zostaną opublikowane na Facebooku i pokazane Państwa przyjaciołom na Facebooku.

Facebook może używać tych informacji w celu reklamy, badań rynkowych i funkcjonalnego kształtowania swoich stron. W tym celu Facebook sporządza profile obejmujące korzystanie, zainteresowania i związki np. w celu analizy Państwa korzystania z naszej strony internetowej w zakresie reklam, które wyświetlają się na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej i świadczenia innych usług związanych z Facebookiem.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przypisywał dane zebrane w wyniku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa konta Facebookowego, należy przed wizytą na naszej stronie internetowej wylogować się z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i korzystanie przez Facebooka oraz przysługujące Państwu prawa i możliwości ustawienia prywatności zawarte są we wskazówkach dotyczących ochrony danych firmy Facebook.

 

7. Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo:

 

 • wg art. 15 GDPR uzyskania informacji o Państwa przetwarzanych danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo informacji o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane są bądź zostały udostępnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do poprawy, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawie do zażalenia, pochodzeniu danych, jeśli dane nie zostały uzyskane przez nas, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i ewentualnie konkretnych informacjach dotyczących szczegółów;
 • wg art. 16 GDPR żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
 • wg art. 17 GDPR żądania usunięcia będących w naszym posiadaniu Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzanie nie jest wymagane do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu spełnienia obowiązku prawnego, w celu realizacji ustawowego obowiązku, względów interesu publicznego lub w celu wykonania bądź obrony roszczeń prawnych;
 • wg art. 18 GDPR żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych, jeśli przetwarzanie jest bezprawne, a Państwo odmawiają ich usunięcia, a my tych danych już nie potrzebujemy, lecz Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 GDPR wobec przetwarzania;
 • wg art. 20 GDPR otrzymania Państwa danych osobowych, które Państwo nam udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i do odczytu maszynowego formacie lub żądania przekazania ich innemu odpowiedzialnemu podmiotowi;
 • wg art. 7 ust. 3 GDPR odwołania Państwa udzielonej nam zgody w dowolnym czasie. Skutek powyższego jest taki, że w przyszłości nie będziemy już mieć prawa do przetwarzania danych, które stanowiły podstawę Państwa zgody i
 • wg art. 77 GDPR złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można się zwrócić w tym celu do organu nadzorczego w Państwa zwykłym miejscu pobytu lub miejscu pracy lub siedzibie naszej kancelarii.

 

8. Brak odpowiedzialności za witryny internetowe lub usługi osób trzecich

Podczas projektowania i funkcjonowania naszych ofert współpracujemy z różnymi partnerami (np. w ramach bookmarks), którzy także oferują strony internetowe oraz usługi sieciowe. Mogą one być dostępne także za pośrednictwem linków widniejących na naszej stronie interne- towej. Zakresem odpowiedzialności A.I.M Allgemeine Industriemontagen nie obejmuje korzystania z obcych usług.

W takim przypadku obowiązują postanowienia ochrony danych tych podmiotów trzecich. Partnerzy ci z reguły mają własne oświadczenia o ochronie danych osobowych i/lub własne zasady ochrony prywatności. Za takie oświadczenia i zasady, które nie są związane z naszą ofertą, nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności ani gwarancji.

 

9. Prawo sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR, to przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 GDPR wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile istnieją powody ku temu wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy bezpośredniej reklamy. W ostatnim wypadku przysługuje Państwu generalne prawo sprzeciwu, które realizujemy bez konieczności podania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłanie e-maila na adres marketing(at)wit-group.de

 

10. Bezpieczeństwo danych

Na naszej stronie internetowej stosujemy powszechny protokół SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym w danej chwili poziomem zabezpieczeń, który jest wspierany przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to kodowanie 256 bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera kodowania 256-bitowego, oferujemy zamiast tego technologię 128-bitową v3. Symbol zamkniętego zamka lub zamkniętej kłódki na dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki wskazuje na to, czy dane strony internetowe są kodowane.

Ponadto posługujemy się odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

11. Aktualność i zmiana tego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest aktualne; stan maj 2018r.

W wyniku ciągłego rozwoju naszej strony internetowej i ofert lub w związku ze zmianą usta- wowych lub urzędowych przepisów może zajść konieczność zmiany tego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne na daną chwilę oświadczenie o ochronie danych można uzyskać i wydrukować w dowolnym czasie na stronie internetowej pod adresem www.allgemeine-industriemontagen.de/pl/polityka-prywatnosci/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz inspektora ochrony danych przedsiebiorstwa

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

podmiot odpowiedzialny: A.I.M Allgemeine Industriemontagen, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Frechen, Niemcy email: marketing(at)wit-group.de, telefon: +49 (0)2234/9276541, fax: +49 (0)2234/9276549

Inspektor ochrony danych przedsiebiorstwa work inTime Group GmbH jest dostepny pod wyzej wymienionym adresem i jest nim pan Soheyl Sarafrazi badz mailowo s.sarafrazi(at)wit-group.de.

 

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich uzycia

a) w przypadku wizyty na stronie internetowej

Podczas wywolania naszej strony internetowej www.allgemeine-industriemontagen.de automatycznie przesylane sa przez przegladarke zainstalowana na Panstwa urzadzeniu informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te czasowo zapisywane sa w tzw. pliku dziennika. Nastepujace dane zostana zgromadzone i zapisane do chwili automatycznego usuniecia bez Panstwa interwencji:

 • adres IP komputera wysylajacego zapytanie,
 • data i godzina wejscia,
 • nazwa i URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której nastapilo wejscie (URL-referer),
 • uzywana przegladarka i ewentualnie system operacyjny Panstwa urzadzenia oraz nazwa Panstwa dostawcy uslug internetowych.

Powyzsze dane zostana przez nas przetworzone w nastepujacym celu:

 • zapewnienie sprawnego ustanowienia polaczenia ze strona internetowa,
 • zapewnienie komfortowego uzywania naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczenstwa i stabilnosci systemu oraz
 • do dalszych celów administracyjnych.

Podstawe prawna gromadzenia danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia o ochronie danych; General Data Protection Regulation (GDPR). Nasz uzasadniony interes wynika z wyzej wymienionych celów gromadzenia danych. W zadnym wypadku nie bedziemy uzywac zgromadzonych danych w celu identyfikacji Pan- skiej osoby.

Ponadto w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej stosujemy cookies oraz uslugi zwiazane z analiza. Dokladniejsze informacje o tym zawieraja punkty 4 i 5 tego oswiadczenia o ochronie danych.

b) Podczas rejestracji do naszego newslettera

Jesli udzielona zostala wyrazna zgoda w mysl art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a rozporzadzenia o ochronie danych [w dalszej tresci GDPR], uzywamy Panstwa adres e-mail w celu regularnego przesylania naszego newslettera Do otrzymywania newslettera wystarczy podanie adresu e-mail.

Wyrejestrowanie mozliwe jest w dowolnym czasie, np. za posrednictwem linku na koncu kazdego newslettera. Alternatywnie mozna wyslac e-mailem chec rezygnacji z newslettera w dowolnej chwili na adres marketing(at)wit-group.de.

 

c) W trakcie korzystania z naszego formularza kontaktowego.

W przypadku jakichkolwiek pytan oferujemy Panstwu mozliwosc skontaktowania sie z nami za posrednictwem formularza kontaktowego udostepnionego na naszej stronie. Wymagane jest przy tym podanie waznego adresu e-mail, abysmy wiedzieli, kto jest adresatem zapytania, oraz w celu udzielenia odpowiedzi. Pozostale dane sa dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu podjecia kontaktu z nami nastepuje w mysl art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a GDPR na podstawie Panstwa dobrowolnie udzielonej zgody.

Dane osobowe zgromadzone przez nas w celu korzystania z formularza zostana automatycznie usuniete pod zalatwieniu Panstwa zapytania.

 

3. Przekazanie danych

Przekazywanie Panstwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niz ponizej podane nie ma miejsca.

Przekazujemy Panstwa dane osobowe osom trzecim jedynie, gdy:

 • udzielona nam zostala wyrazna zgoda na to w mysl art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a GDPR,
 • przekazanie w mysl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c GDPR wynika z ustawowego obowiazku, oraz
 • jest to ustawowo dopuszczalne w mysl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b GDPR w celu realizacji stosunku umowy z Panstwem.

 

4. Cookies

Stosujemy na naszej stronie pliki cookies. Sa to male pliki, automatycznie generowane przez Panstwa przegladarke i zapisywane na Panstwa urzadzeniu (laptop, tablet, smarfon itp.), podczas odwiedzin na naszej stronie. Cookies nie wyrzadzaja na Panstwa urzadzeniu zadnej szkody, nie zawieraja zadnych wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

Plik cooki zawiera informacje zwiazane ze specyficznym uzywanym urzadzeniem. Nie oznacza to jednak, ze w wyniku tego uzyskamy bezposrednio wiedze w zakresie Panstwa identyfi- kacji.

Uzycie plików cookie sluzy z jednej strony do tego, aby uatrakcyjnic Panstwu korzystanie z naszej oferty. Stosujemy w tym celu tzw. session-cookies, aby zdobyc wiedze o ponownych wizytach poszczególnych stron na naszej witrynie. Po opuszczeniu naszej strony pliki te sa automatycznie usuwane.
Ponadto stosujemy takze tymczasowe pliki cooki w celu optymalizacji komfortu korzystania z naszej witryny, które sa zapisywane na Panstwa urzadzeniu przez okreslony czas. Jesli odwiedzacie Panstwo nasza strone kolejny raz w celu skorzystania z naszych uslug, to wizyta oraz podane dane i podjete czynnosci na stronie sa automatycznie rozpoznawane, aby nie bylo potrzeby ponownego ich podejmowania.

Z drugiej strony uzywamy cookies do analizy statystycznej w zakresie korzystania z naszej strony oraz do optymalizacji naszej oferty dla Panstwa (por. pkt 5). Cookies umozliwiaja nam rozpoznanie Panstwa wizyty, jesli juz byliscie Panstwo u nas. Pliki te sa automatycznie usuwane po uplywie zdefiniowanego czasu.

Dane uzyskane przez cookies sa konieczne do realizacji wyzej wymienionych celów dla ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich w mysl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Wiekszosc przegladarek automatycznie akceptuje cookies. Mozna jednak tak skonfigurowac przegladarke, aby uniemozliwic zapisywanie plików cookie na Panstwa komputerze albo aby zawsze pojawiala sie wskazówka, zanim utworzy sie nowy cookie Calkowita dezaktywacja cookies moze jednak doprowadzic do tego, ze nie bedzie mozliwosci skorzystania ze wszystkich funkcji dostepnych na naszej stronie internetowej.

 

5. Narzedzia do analizy

a) Narzedzia sledzenia

Ponizej wymienione i przez nas stosowane srodki sledzenia realizowane sa na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR. Poprzez zastosowanie srodków sledzenia chcemy zapewnic odpowiadajaca potrzebom konfiguracje i ciagla optymalizacje naszej strony internetowej. Z drugiej strony stosujemy srodki sledzenia do analizy statystycznej w zakresie korzystania z naszej strony oraz do optymalizacji naszej oferty dla Panstwa. W mysl wyzej podanego prze- pisu interesy te uznac mozna za uzasadnione.

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych wynikaja z odpowiednich narzedzi sledzenia.

i) Google Analytics

Chcac zapewnic odpowiadajaca potrzebom konfiguracje i ciagla optymalizacje naszej strony internetowej korzystamy z Google Analytics, uslugi analitycznej swiadczonej przez firme Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwana w dalszej tresci „Google“). W tym celu tworzone sa spseudo- nimizowane profile korzystania ze strony i uzywane pliki cookie (por. punkt 4). Informacje uzyskane dzieki cookie o Panstwa korzystaniu ze strony internetowej jak

 • typ przegladarki/wersja,
 • uzywany system operacyjny,
 • URL-referer (strona wczesniej odwiedzona),
 • Nazwa hosta komputera, z którego odbyl sie dostep (adres IP),
 • Godzina zadania serwera,

przenoszone sa na serwer firmy Google w USA tam zapisywane. Informacje te uzyte sa do analizy korzystania przez uzytkownika ze strony internetowej, do sporzadzania raportów w zakresie aktywnosci na stronie oraz w celu realizacji dalszych uslug wykonywanych na rzecz wlascicieli stron internetowych i zwiazanych z korzystaniem z witryn internetowych oraz internetu w celu zbadania rynku i odpowiedniej konfiguracji witryn internetowych. Dane te sa ewentualnie przesylane osobom trzecim, jezeli jest to wymagane wg przepisów prawa lub jezeli osoby trzecie na zlecenie zajmuja sie przetwarzaniem tych danych. W zadnym wypadku Panstwa adresu IP nie laczy sie z innymi danymi z Google. Przypisanie danych do adresów nie jest mozliwe poprzez zanonimizowanie adresów IP (IP-Masking).

Wybierajac odpowiednie ustawienia w Panstwa przegladarce mozna zapobiec instalacji plików cookies; wskazujemy jednak na to, ze w takim wypadku nie bedzie mozliwe pelne wyko- rzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Mozna zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczacych Panstwa korzystania z witryny (wlacznie z Panstwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przegladarki Browser-Add-on  dostepnej pod nastepujacym linkie.