KONTAKT ZA OSOBLJE
TVOJI POSLOVI

Suglasnost o zaštiti podataka za obradu osobnih podataka kandidata

Razumio/razumjela sam da će tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH /d.o.o./ moje podatke koje sam joj dao/dala u okviru postupka prijave koristiti u svrhu ustupanja i/ili posredovanja radnika te ih prema tome prosljeđivati, posebice klijentima ili zainteresiranim stranama. Tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH za mene traži zaposlenje kao privremenog radnika ili kandidata za posredovanje radnika, a partneri tvrtke A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH za to trebaju određene informacije i moje osobne podatke. Znam da tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH i sama koristi pružatelje usluga za obradu mojih podataka u svrhu ustupanja i/ili posredovanja radnika.

Razumio/razumjela sam da tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH smije obrađivati moje podatke samo ako i kada je to nužno za traženje zaposlenja putem ustupanja i/ili posredovanja radnika. Za obradu koja nije obuhvaćena time (npr. nakon završetka traženja zaposlenja ili radnog mjesta) tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH treba moju suglasnost o zaštiti podataka.

Tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen upozorila me na to da postoje obavijesti/izjave o zaštiti podataka koje podrobnije opisuju koji se moji osobni podaci obrađuju u koje svrhe. Te obavijesti/izjave o zaštiti podataka mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.allgemeine-industriemontagen.de/hr/zastita-podataka/

Ovime dajem svoju izričitu suglasnost da se moji osobni podaci koje sam tvrtki A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH stavio/stavila na raspolaganje u okviru postupka prijave koristiti u svrhu ustupanja i/ili posredovanja radnika i koji su potrebni za traženje poslova i radnih mjesta smiju pohraniti i nakon završetka traženja posla putem ustupanja i/ili posredovanja radnika unutar zakonskih rokova za pohranu tvrtke A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH te i dalje koristiti za traženje zaposlenja ili slobodnog radnog mjesta kako bi mogli sa mnom kontaktirati ako ispunjavam uvjete za neko drugo zaposlenje ili radno mjesto. Tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH po potrebi će ponovno tražiti moju suglasnost nakon isteka tog vremenskog razdoblja.

Izjava o suglasnosti za pohranu podataka kandidata:

Ako moja prijava bude neuspješna, suglasan/suglasna sam s tim da tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH spremi moje osobne podatke koje sam im dao/dala u okviru cjelokupnog postupka prijave (npr. u popratnom pismu, životopisu, svjedodžbama, upitnicima za kandidate, intervjuima s kandidatima...) i nakon kraja konkretnog postupka prijave. Suglasan/suglasna sam da A.I.M Allgemeine Industriemontagen te podatke koristi kako bi kasnije kontaktirao sa mnom i nastavio postupak prijave u slučaju da ispunjavam uvjete za neko drugo radno mjesto.

Ako sam u svojem motivacijskom pismu ili u drugim dokumentima koje sam predao/predala u postupku prijave sam/sama dao/dala podatke iz „posebne kategorije osobnih podataka“ u skladu s čl. 9. Osnovne uredbe o zaštiti podataka (npr. fotografiju iz koje se može razaznati etničko podrijetlo, podaci o teškoj invalidnosti itd.), moja se suglasnost odnosi i na te podatke. Međutim, tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH želi sve kandidate ocijeniti u skladu s njihovim kvalifikacijama i stoga moli da se takvi podaci, ako je moguće, ne navode u prijavi.

Ova suglasnost usto vrijedi za podatke o mojim kvalifikacijama i djelatnostima iz javno dostupnih izvora podataka (posebice profesionalnih društvenih mreža) koje je A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH zakonito prikupio u okviru postupka prijave. Moji se podaci neće prosljeđivati trećim osobama.

Ova suglasnost je dobrovoljna i ne utječe na moje šanse u trenutnom postupku prijave. Mogu je uskratiti bez navođenja razloga i bez da se moram pribojavati posljedica. Usto svoju suglasnost mogu opozvati u svako doba [npr. putem Interneta preko sustava za prijavljivanje]; u tom slučaju će moji podaci biti obrisani odmah nakon završetka postupka prijave.

Dodatna izjava za posebne kategorije podataka:

Moja prijava u tvrtki A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH sadrži posebne kategorije osobnih podataka (npr. podaci o bračnom stanju, informacije o mojem seksualnom životu ili mojoj seksualnoj orijentaciji; podaci o mojem zdravlju; fotografija na temelju koje se može zaključiti moje etničko podrijetlo i moj vid i/ili vjeroispovijest; slični osjetljivi podaci u smislu čl. 9. Osnovne uredbe o zaštiti podataka). Stoga se moja prijava u takvom obliku smije obrađivati samo uz moju suglasnost. Suglasan/suglasna sam da tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH obrađuje posebne kategorije osobnih podataka sadržane u mojoj prijavi i u priloženim dokumentima u svrhu provedbe postupka prijave. Ova suglasnost služi isključivo za to da se prijava u tom obliku uopće može uzeti u obzir. Informacije se neće uzeti u obzir u postupku prijave osim ako – posebice u slučaju teške invalidnosti – za to postoji zakonska obveza. Moji se podaci neće prosljeđivati trećim osobama. nisam obvezan/obvezna dati ovu suglasnost i umjesto toga mogu dostaviti prijavu bez ispunjene posebne kategorije osobnih podataka bez da to utječe na moje šanse u postupku prijave. Svoju suglasnost mogu uskratiti bez navođenja razloga i u svakom trenutku opozvati danu suglasnost [- najbolje putem Interneta preko sustava za prijavljivanje]. U slučaju opoziva moji podaci obuhvaćeni suglasnošću smjesta će biti obrisani. No u slučaju odbijanja ili opoziva suglasnosti moja već predana prijava ne može se uzeti u obzir u predočenom obliku.

Također dajem svoju izričitu suglasnost za obradu i pohranu mojih osobnih podataka unutar zakonskih rokova za traženje zaposlenja putem ustupanja i/ili posredovanja radnika preko tvrtki work inTime Group GmbH, work InTime GmbH, power jobs GmbH, ideale jobs GmbH, Star Personal GmbH, Brilliant Personaldienste GmbH te work factory GmbH.

Znam da je ova suglasnost dobrovoljna i da sam/sama mogu odlučiti o tome hoću li ju dati. Također znam da mogu odbiti dati ovu suglasnost bez navođenja razloga, a da se ne moram pribojavati nepovoljnih posljedica. Usto sam obaviješten/a da ovu suglasnost mogu opozvati u svako doba s budućim učinkom i da tvrtka A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH tada više nema pravo koristiti moje osobne podatke i da ih mora obrisati. Opoziv se šalje na sljedeću adresu: an work inTime Group GmbH /d.o.o./, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Frechen, Njemačka na ruke gospodinu Juriju Hoffmannu, e-mail adresa: marketing(at)wit-group.de, telefon: +49 (0)2234/927654, faks: +49 (0)2234/9276549.

Stanje: 15.5.2018.