Kontakt A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA
A TE MUNKÁID

Adatvédelemjogi beleegyezés a pályázók személyre vonatkozó adatainak feldolgozásába

Megértettem, hogy személyre vonatkozó adataim, amelyeket közöltem az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH-val az egész pályázati eljárás keretén belül, azokat az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH a munkavállalók átengedése és/vagy személyzet kiközvetítés céljából feldolgozza és ebben az összefüggésben elküldi különösen ügyfeleknek és érdeklődőknek. Az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH tevékenységet keres nekem munkavállalló átengedése vagy a személyzet kiközvetítés jelöltjeként és ezért az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH partnereinek rólam bizonyos információkra és személyemre vonatkozó adatokra van szükségük ehhez. Tudom, hogy az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH saját maga szolgáltatókat alkalmaz, hogy feldolgozzák az adataimat a munkavállalók átengedéséhez és/vagy személyzet közvetítéséhez.                  

Megértettem, hogy az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH az adataimat csak akkor dolgozhatja fel, ha és amennyiben ez a munkavállaló átengedése vagy személyzet kiközvetítés szempontjából a tevékenység kereséséhez szükséges. Az ezen túlmenő feldogozáshoz (pl. tevékenység vagy állás keresésének befejezése után) az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH-nak szüksége van az adatvédelemjogi beleegyezésemre.      

A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH rámutatott arra, hogy vannak adatvédelmi információk/ - magyarázatok, amelyek pontosabban leírják, hogy melyik személyre vonatkozó adatomat milyen célra dolgozzák fel. Ezeket az adatvédelmi útmutatásokat/-magyarázatokat a következő linkkel találja meg: https://www.allgemeine-industriemontagen.de/hu/adatvedelem/

Kifejezetten beleegyezek, hogy személyre vonatkozó adataimat, amelyeket az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH-nak az egész pályázati folyamat keretén belül rendelkezésére bocsájtottam és amelyek szükségesek ahhoz, hogy állást illetve pozíciót keressenek, a tevékenység keresésének befejetze után is a munkavállaló átengedése és/vagy a személyzet közvetítés keretén belül az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH a törvényes tárolási kötelezettség keretén belül elmentse és továbbra is is felhasználja tevékenység vagy szabad állás keresésére, hogy esetleg kapcsolatba lépjen velem, ha egy másik tevékenységre vagy állásra szóba jönnék. Az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH az időtartam lejárta után esetleg újra ki fogja kérni a beleegyezésemet.     

Beleegyezési nyilatkozat a pályázó adatainak mentéséhez
Amennyiben a pályázatom nem lenne sikeres, beleegyezek, hogy A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH mentse el a személyre vonatkozó adataimat, amelyeket az egész pályázati eljárásban közöltem (pl. motivációs levélben, életrajz, bizonyítványok, pályázói kérdőív, pályázóval folytatott interjúk), a konkrét pályázati eljáráson túl is. Beleegyezem, hogy a [munkaadó] felhasználja ezeket az adatokat, hogy később kapcsolatba lépjen velem és folytassa a pályázati eljárást, ha egy további állásra esetleg figyelembe tudnának venni.

Amennyiben a motivációs levelemben vagy a pályázati eljárásban más, általam benyújtott iratban saját magam közöltem „külön kategóriába tartozó személyre vonatkozó adatokat“ az adatvédelmi alaprendelkezés 9. cikke szerint (pl. fénykép, amelyen az etnikai származást fel lehet ismerni, a súlyosan fogyatékos tulajdonságra vonatkozó adatokat, usw.), akkor a beleegyezésem ezekre az adatokra is vonatkozik. A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH azonban az összes pályázót csak a képzettsége alapján akar értékelni és ezért kéri, hogy a pályázatból hagyják ki lehetőség szerint az ilyen adatokat.

Ez a beleegyezés ezen kívül érvényes az általánosan hozzáférhető forrásból származó adatokra képzettségemre és tevékenységeimre vonatkozóan (különösen szakmai közösségi hálózatok), amelyeket a [munkaadó] a pályázati eljárás során megengedett módon szerzett. Az adataimat nem adják tovább harmadik személyeknek.

Ez a beleegyezés önkéntes és nincs kihatása a mostani pályázati eljárásban a lehetőségeimre. Indokok megadása nélkül megtagadhatom, anélkül, hogy emiatt hátránytól kellene tartanom. Ezen kívül a beleegyezésemet bármikor [például online a pályázati rendszerben -] visszavonhatom; ebben az esetben adataimat a pályázati eljárás bevégeztével haladéktalanul törlik.

Kiegészítő nyilatkozat külön kategóriájú adatoknál:
Pályázatom az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH-nál külön kategóriájú személyre vonatkozó adatot tartalmaz (pl. adatok a családi állapotról, amelyek információt szolgáltathatnak a szexuális életemről vagy szexuális orientációmról; egészségemre vonatkozó adatok; egy fénykép, amely következtetést enged meg az etnikai származásomra vonatkozóan és esetleg a látásomra és/vagy a vallásomra; ehhez hasonló érzékeny adatok az adatvédelmi alaprendelkezés 9. cikke értelmében). A pályázatomat ezért a meglévő formában csak az én beleegyezésemmel lehet feldolgozni. Beleegyezem, hogy az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH a külön kategóriás személyre vonatkozó adatokat, amelyek a motivációs levelemben és a mellékelt iratokban benne vannak, a pályázati eljárás lefolytatásának céljára feldolgozza. Ez a beleegyezés kizárólag arra szolgál, hogy a pályázatot a jelen formájában egyáltalán figyelembe lehessen venni. Az információkat nem fogják a pályázati eljárásban figyelembe venni, hacsak nincs – különösen bei súlyos fogyatékosoknál – erre vonatkozóan törvényes előírás. Adataimat nem adják tovább harmadik személyeknek. Nem vagyok kötelezve arra, hogy ezt a beleegyezést megadjam és ehelyett benyújthatok egy olyan pályázatot, amelyből ki vannak véve a külön kategóriájú személyre vonatkozó adatok, anélkül, hogy ennek kihatása lenne a pályázati eljárásbeli lehetőségeimre. Beleegyezésemet indokok megadása nélkül megtagadhatom és egy már megadott beleegyezést bármikor visszavonhatok [- legjobb, ha online a pályázati redszerben -]. Visszavonás esetén a beleegyezésem körébe tartozó adatokat haladéktalanul törlik. A beleegyezés megtagadása vagy visszavonása esetén a már benyújtott pályázatomat azonban nem lehet az akkori formában figyelembe venni.

Továbbá kifejezetten beleegyezek a személyre vonatkozó adataim feldolgozásába és elmentésébe a törvényes tárolási kötelezettségek keretén belül azért, hogy tevékenységet keressenek a munkavállaló átengedése vagy személyzet közvetítés céljából a work inTime Group GmbH, work inTime GmbH, power jobs GmbH, ideale jobs GmbH, Star Personal GmbH, Brilliant Personaldienste GmbH und die work factory GmbH cégek által.     

Tudom, hogy ez a beleegyezés önkéntes  és én saját magam dönthetek, hogy szeretném-e megadni. Szintén tudom, hogy ezt a beleegyezést indokok megadása nélkül megtagadhatom, anélkül, hogy ebből származó hátránytól kellenne tartanom. Ezen felül rámutattak arra, hogy ezt a beleegyezést bármikor a jövőre vonatkozóan visszavonhatom és az  A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH attól fogva nem jogosult arra, hogy használja a személyre vonatkozó adataimat és az A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH-nak törölnie kell az adatokat. A visszavonást a work inTime Group GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Frechen, Deutschland, Juri Hoffmann úrhoz kell intézni. Email: marketing@wit-group.de Telefon: +49 (0)2234/9276541 Fax: +49 (0)2234/9276549

2018.05.15-i verzió